aktuality Rómsky literárny klub

Vyžeňme do pekiel

pýchu a nenávisť.

Len dobro hľadajme

v  každom z nás musí byť.

6.-7. Zbierka literárnych prác: Píšeme a čítame spolu, Majáčik

Úvod:

  Čierne zvlnené vlasy, tmavá pleť, tmavé oči, nevysoká postava. To sú časté znaky, ktorými sa vyznačujú Rómovia. Nie je to však len typický vonkajší vzhľad, ktorý ľudia z rodu Rómov dostali do vienka, ale tiež charakteristické vnímania sveta a jeho vnútorné prežívanie, nazývané dušou. Darom pre Rómov je aj reč, ktorou vyjadrujú, čo sa v ich duši odohráva.

Táto zbierka literárnych prác ponúka čitateľovi možnosť nazrieť do rómskej duše, hľadať a nachádzať veci, ktoré nie sú zvonka viditeľné. Čierny vlas nemusí byť symbolom temna a beznádeje. Je v ňom múdrosť hláv rómskych predkov, jemnosť citlivého srdca a ľahkosť slobody.

Príjemné čítanie!


Zbierka literárnych prác rómskych autorov ”Čierne vlasy - Kále bala” je výstupom z  úspešného projektu ”Klub rómskych spisovateľov - Than prejkalo romano lekhaviben, ktorý finančne podporilo MK SR. Preklad textu do rómskeho jazyka v tejto publikácii neprešiel jazykovou korektúrou.Zbierku literárnych prác

”Čierne vlasy”

otvoríte kliknutím na tento odkaz.

2. Zbierka literárnych prác: Slnko vo vlasoch / Kham andro bala

V poradí druhá zbierka literárnych prác rómskych autorov  je voľným pokračovaním prvej zbierky nazvanej „Čierne vlasy“. Najčastejšími témami poézie a prózy je svet Rómov a Rómovia vo svete.

Zámerom zbierky je osloviť čitateľov nielen svojim obsahom, ale  aj  formou – práce  sú  preložené  do  rómskeho jazyka. Šírenie rómčiny prostredníctvom literatúry je svetlom a nádejou k pozdvihnutiu rómskej kultúry. Je SLNKOM do svetlejších dní rómskeho národa. K tomu má pomôcť aj táto zbierka.1. Zbierka literárnych prác: Čierne vlasy / Kále bala

Ukážky z tvorby

Úvod:

   Literárny svet pozná mnoho autorov, ktorých diela vynikajú pútavým príbehom, brilantnou štylizáciou viet, či neobmedzenou zásobou tých správnych a krásnych slov. Takéto dielo zaujme každého čitateľa. Zbierka literárnych prác "Písanie od srdca" je knihou, ktorá sa nesnaží byť úspešným bestsellerom. Tak, ako dve predchádzajúce zbierky z dielne  Klubu rómskych autorov, aj táto sa snaží nájsť svojho čitateľa. Čitateľa, ktorý nevyhľadáva negatívne správy o Rómoch v médiách, ale zaujíma ho, ako vníma svet rómska menšina svojimi očami. Autori, ktorí zostavili túto zbierku, nie sú profesionálni literáti. Píšu vo svojom voľnom čase a hlavne - píšu od srdca. Prostredníctvom literárnej tvorby vyjadrujú to, čo vidia, čo cítia, o čom snívajú. Veríme, že zbierka pomôže vnímavému čitateľovi preniknúť hlbšie do myslenia a postojov Rómov - etnika, ktoré je majoritou poznávané iba povrchne. Kniha je samozrejme venovaná aj niektorým našim Rómom, pretože nie každý mal možnosť stretnúť sa s literárnou tvorbou písanou aj v rómskom jazyku.

Prajeme Vám príjemné čítanie!


Úvod:

Zrejme si už nepamätáte na svoje prvé kroky, keď ste sa učili chodiť. Vaše mamy si však na to určite radi spomínajú. A nielen na váš prvý krok, ale aj na vaše prvé slovo. Určite nie je náhoda, že v čase, keď sa dieťa učí chodiť, učí sa zároveň aj rozprávať. Reč, ktorú nás naučili naše mamy, budeme po celý život veľmi potrebovať. Je dôležitá rovnako, ako napríklad jedlo, práca alebo odpočinok. Ľudia pripisujú reči takú dôležitosť, že o nej hovoria: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom.

Kniha "Nelkáčik" je napísané v dvoch rečiach - jazykoch: v slovenskom a v rómskom. Je to preto, že pre mnohé deti je materinskou rečou práve rómčina. Môžu si prečítať básničky a rozprávky v jednom jazyku a zároveň ich porovnávať s druhým jazykom. Takéto čítanie im pomôže lepšie spoznávať slovenčinu aj rómčinu.

Kniha bola napísaná predovšetkým pre deti, preto dostala detské meno. Trochu nezvyčajné, ale veľmi milé. Veríme, že v nej nájdete zábavu aj poučenie.

Prajeme vám príjemné čítanie.

3. Zbierka literárnych prác: Písanie od srdca / Lekhaviben jilestar

4. Zbierka literárnych prác: Nelkáčik / O Nelkáčikos

5. Zbierka literárnych prác: Láska, Slzy, Smiech

Úvod:
Láska, Slzy a Smiech. Emócie, ktoré nás sprevádzajú po celý život - od narodenia až po posledný výdych. Robia nás tým, čo sme. Robia nás ľudskými. Je známe, že Rómovia prežívajú svoje emócie akosi expresívnejšie, intenzívnejšie a sú nimi prirodzene ovládaní. Aj preto sa v každodennej komunikácii, ale aj umení hudbe, tanci, či literárnej tvorbe tak často objavujú.
Táto  zbierka literárnych prác, v  poradí piata, ktorú  vydala  Krajská  asociácia rómskych iniciatív, je esenciou najrôznejších emócii. Je určená predovšetkým dospelým čitateľom, ale sú v nej aj básne a rozprávky určené deťom. Niektoré stránky ponúkajú priestor na zamyslenie, iné vyvolávajú úsmev alebo tušenie bolesti. Osobitnou časťou zbierky je tvorba venovaná spomienke na Rómsky holokaust. V histórii Rómov patrí k udalostiam, ktoré sú emóciami nasýtené. Žiaľ , veľmi negatívnymi. Zámerom knihy však nie je vyvolať u čitateľa iba smutné pocity, ale vnímať ich ako prirodzenú súčasť života. Potešte sa spolu s nami, že sa nám podarilo vydať  ďalšiu  zbierku a pomáhať  tak šíriť  rómsku literatúru  a rómsky jazyk.


Ukážky z tvorby

V poradí šiestu zbierku literárnych prác členov Rómskeho literárneho klubu sme nazvali Píšeme a čítame spolu. Spolu, jednoduché slovo v názve, má niekoľko významov, ktoré charakterizujú zmysel vydania zbierky. Zbierka je produktom, na ktorom sa členovia klubu podieľali spoločne, sú jeho spoluautormi. Pôvodným cieľom bolo vydať súčasne dve zbierky prác - jednu určenú dospelým čitateľom, druhú deťom. Napokon sme sa rozhodli, že tvorbu vydáme spolu v jednej zbierke. K tomuto neštandardnému prístupu nás viedla skutočnosť, že v rómskych rodinách sú väzby medzi rodičmi a ich deťmi veľmi silné. Spoločnú väzbu, teda obal, sme dali aj našej novej knihe. Predstava, že matka či otec a ich dieťa trávia večer spolu pri jednej knihe sa nám zdala zaujímavou. Pri spoločnej knihe, ktorá na svojich stránkach spája vážny, ľúbostný i krutý svet dospelých s hravým svetom detí plným fantázie. Spája svety, ktoré sú tak rôzne a predsa existujú vedľa seba v žití človeka.

Členovia klubu spolu vytvorili zbierku literárnych prác pre veľkých i malých členov rodiny, ktorí nezabúdajú, že najkrajšie chvíle sú tie, ktoré trávia spolu.


Ukážka z tvorby

8.-9. Zbierka literárnych prác: Písanie je naše Rómstvo, Nelkáčik II

Siedmu zbierku literárnych prác členov Rómskeho literárneho klubu sme  nazvali tento krát Písanie je naše RÓMSTVO. Zbierka opätovne stelesňuje súhrn diel členov literárneho klubu v rôznych témach. Pôvodným cieľom bolo, ako aj minulý rok vydať súčasne dve zbierky prác - jednu určenú dospelým čitateľom, druhú deťom. Napokon sme sa rozhodli, že tvorbu vydáme spolu v jednej zbierke. K tomuto počinu nás viedla predstava, aby kniha bola „po ruke“ v jednom celku pre dospelých, ale  aj pre tých najmenších čitateľov.
Diela autorov Pavly Cickovej, Zlatici Rusovej, Evi Pleškovej, ako aj Mariána Boldiho, Richarda Nemetha a  Martina Fočára sú v  pôvodnom znení s menšími úpravami jazykovej korektúry, aby sa uchoval rómsky jazyk a špecifiká dialektov, ktorými sa komunikuje v lokalitách, odkiaľ autori pochádzajú.


Ukážky z tvorby

10. Zbierka literárnych prác: Mám sen - Hi man suno

11. Zbierka literárnych prác: Sme iní - Sam aver

12. Zbierka literárnych prác: Hľadanie svetla - Rodav o vudut

Milí naši čitatelia,

Desiatym rokom píšeme históriu nášho ojedinelého klubu - Rómskeho literárneho klubu a prinášame Vám stále ďalšiu a ďalšiu našu tvorbu. Aj tentokrát chcú rómski poeti svojimi básňami a prózou opätovne osloviť a veríme, že aj potešiť každého čitateľa, či už bude listovať v našej knihe prvý alebo niekoľký raz.

Zbierka diel je žánrovo, obsahovo i tematicky rozmanitá, aby si v nej každý našiel niečo, čo ulahodí jeho duši. Tentokrát sa však v zbierke nachádza i viacero diel z pera mladšej generá­cie Rómov, ktorí tento rok rozšírili rady nášho literárneho klubu. Nájdete v nej i tvorbu pre detského čitateľa, moderné novodobé romane paramisa, rozprávky. Naša desiata zbierka na svojich stránkach reaguje na súčasnú, nie príliš priateľskú a lichoti­vú spoločenskú klímu v našej krajine, dlhodobo chladné medziľudské vzťahy a tiež početné prejavy rasovej a etnickej neznášanlivosti, či už otvorené - slovné, fyzické alebo skryté „odeté v latencii."

Zbierka, prostredníctvom diel svojich autorov, poukazuje na snáď najtragickejší odkaz našej minulosti - holokaust. Je prejavom našej úcty k jeho obetiam a zároveň výzvou k ľudskosti humánnosti a rešpektovaniu odlišností, aby sa zverstvá minulosti už nikdy neopakovali. Klub rómskych spisovateľov ďakuje všetkým, ktorým sa doposiaľ naše knižky dostali, zato, že nám zachovávajú svoju priazeň. Nesmierne si ceníme, že stále viac detí a mládežníkov siaha po našich knihách a zúčastňuje sa literárnych súťaží v recitácii a umeleckom prednese práve našich diel.

Teší nás aj to, že nás stále viacerí oslovujete s prosbou o knihu. Nielen pre seba a svojich blíz­kych, ale aj pre svojich priateľov, žiakov, či klientov. Považujeme to za znamenie toho, že to, čo robíme padá na úrodnú pôdu a má svoje opodstatnenie. Vaša priazeň je pre nás aj novou a novou motiváciou prinášať Vám svoje diela v slovenskom i rómskom jazyku aj na ďalej.


Milí naši priatelia,

Už 11 rokov sa snažia členovia Rómskeho literárneho klubu svojou tvorbou osloviť každého čitateľa, ktorý upriami svoj zrak na našu knihu. Jej obsah sme štruktúrovali rozmanito, čo do žánru, tém, ale aj potrieb čitateľa samotného. Je v nej tvorba pre dospelých, ale i pre deti a  mládež, dotýkame sa vážnych i ľahších tém.  V aktuálnej zbierke nájde čitateľ veľa diel z pera mladých autorov. Mladá tvorba otvára jej prijímateľom možnosť nahliadnutia do sveta mladých Rómov, pochopiť ich prežívanie, túžby i fantázie. 

V dnešnom svete masových médií je pomerne jednoduché ovplyvňovať verejnú mienku. Zvlášť, ak nám niekto svoje presvedčenie podsúva ako neodškriepiteľný fakt. Človek by však nemal bezmyšlienkovite prijímať zavrhujúce názory, ale mal by hľadať v každej informácií pravdu a oddeliť ju od zjednodušeného predsudku. Nemal by nechať zatemňovať svoju myseľ, ale hľadať svetlo v tme. Preto sme našu zbierku nazvali „Hľadanie svetla“. Aj samotní Rómovia hľadajú svetlo. Hľadajú smer a cestu, ktorá ich posunie vpred k rozvoju osobnosti. K zdokonaleniu seba ako jedinca a tiež rómskeho etnika, ktorého sú súčasťou. Etnika, ktoré nebude zaznávané, ale svojou originalitou zaujímavé pre ostatné národy. Nech je teda obsah diel v tejto zbierke svetlom k hľadaniu podstaty vecí a ich forma nech prispeje k udržiavaniu rómskeho jazyka.

Veríme, že ako každý rok, po zbierke siahne mnoho čitateľov, či už zamestnanci pomocných profesií, asistenti učiteľov, terénni sociálni pracovníci, zamestnanci komunitných centier, rovnako ako učitelia rómskeho jazyka, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú dennodenne do styku s deťmi a mládežou z rómskej a marginalizovanej rómskej komunity.  Prajeme Vám, milí čitatelia, príjemne čítanie!

ukážky z tvorby…

Milí naši priatelia,

Sami tomu len ťažko veríme, že už deviatym rokom píšeme históriu nášho ojedinelého klubu – rómskeho literárneho klubu a prinášame Vám stále ďalšiu a ďalšiu našu tvorbu.

Svojimi básňami a prózou chceme opäť osloviť a veríme, že aj potešiť každého čitateľa, či už siaha po našej knihe prvý alebo niekoľký raz.

Obsah našej zbierky je, ako ste si už zvykli, žánrovo i tematicky rozmanitý, aby si tu každý našiel niečo, čo snáď ulahodí jeho duši. Detským, ale i dospelým čitateľom opäť prinášame rozprávkovú tvorbu, tradičné, ale i moderné novodobé romane paramisa - rozprávky, hádanky, či riekanky. Naša deviata zbierka na svojich stránkach reaguje aj na súčasnú, nie príliš priateľskú a lichotivú spoločenskú klímu v našej krajine, dlhodobo chladné medziľudské vzťahy a tiež početné prejavy rasovej a etnickej neznášanlivosti, či už otvorené – slovné, fyzické alebo skryté „za pozlátkom“.


Zbierka, prostredníctvom diel svojich autorov, poukazuje na snáď najtragickejší odkaz našej minulosti - holokaust. Je prejavom našej úcty k jeho obetiam a zároveň výzvou k ľudskosti, humánnosti a rešpektovaniu odlišností, aby sa zverstvá minulosti už nikdy neopakovali. Klub rómskych spisovateľov ďakuje všetkým, ktorým sa doposiaľ naše knižky dostali, zato, že nám zachovávajú svoju priazeň. Nesmierne si ceníme, že stále viac detí a mládežníkov siaha po našich knihách a zúčastňuje sa literárnych súťaží v recitácii a umeleckom prednese, práve našich diel.

Teší nás aj to, že nás stále viacerí oslovujete s prosbou o knihu. Nielen pre seba a svojich blízkych, ale aj pre svojich priateľov, žiakov, či klientov. Považujeme to za znamenie toho, že to, čo robíme padá na úrodnú pôdu a má svoje opodstatnenie. Vaša priazeň je pre nás aj novou a novou motiváciou, prinášať Vám svoje diela v slovenskom i rómskom jazyku, aj naďalej.


Ďakujeme a prajeme Vám, priatelia naši, príjemné, ale tiež poučné listovanie!


Diela autorov Pauly Cickovej, Zlatici Rusovej, Evi Pleškovej a Juraja Enického sú v pôvodnom znení s menšími úpravami jazykovej korektúry, aby sa uchoval rómsky jazyk a špecifiká dialektov, ktorými sa komunikuje v lokalitách, odkiaľ autori pochádzajú.


web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik