aktuality Rómsky literárny klub

OZ Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. S myšlienkou založiť tento klub prišla Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici v roku 2009. Jeho zakladateľom a aktívnym členom je Mgr. Maroš Balog. Práca ROLIKU je úzko spätá s kultúrou, vzdelávaním a aj so sociálnymi aspektami rómskej menšiny. Rómsky literárny klub je v súčasnosti vo fáze svojho rozširovania, čo do personálej kapacity a ďalšieho formovania a smerovania. Náš klub sa už môže dnes pochváliť, že rozširuje svoje rady aj o mladých autorov vo veku 16 – 20 rokov. Cieľom klubu je prezentovať literárnu tvorbu Rómov a o Rómoch. Veríme, že básne či poviedky, ktoré na tejto webovej stránke nájdete, zaujmú aj vás.

Činnosť ROLIK – Rómskeho literárneho klubu je zameraná na koordináciu a spoluprácu aktivít zaoberajúcich sa rómskou problematikou, na spoločenskú prezentáciu a obhajobu ich záujmov doma i v zahraničí, ako i dosahovania synergetického efektu spájaním sa s právnymi subjektmi, fyzickými osobami pôsobiacimi na rovnakej záujmovej platforme.

V prvom rade vytvárať podmienky pre slobodnú literárnu tvorbu a jej spoločenské uplatnenie:

a) presadzovať a chrániť slobodu slova a tvorby,

b) podporovať vznik tvorivých skupín, regionálnych zoskupení ako aj ďalších zoskupení, foriem literárneho, umeleckého života.

c) spolupracovať s inými umeleckými združeniami na Slovensku i mimo jeho hraníc, ktoré pôsobia na príbuznej názorovej platforme,

d) vydávať v súlade s platnými právnymi predpismi periodickú tlač a neperiodické publikácie, zbierky, podporovať publikačnú a vydavateľskú činnosť jednotlivcov a nezávislých literárnych zoskupení,

f) realizovať informačnú činnosť - publikačnú činnosť aj prostredníctvom elektronických médií, webových stránok, sociálnych sieti,

e) poskytovať prekladanie, tlmočenie do a z Rómskeho jazyka.

Cigán

Pomaly vnímal, pomaličky,

tú múdrosť, slová matkine.

Sníval však svoje biele sníčky,

že smútok, bolesť odplynie.


Už mužom stal sa, dozrel klások,

vedel krásne hrať.

A tlieskali mu, lebo všetko čo prežil,

vedel on tou hrou povedať.


Umelec, mama povedali,

chceli ma počuť spievať, hrať.

Kvety mi k nohám pohádzali,

tí, čo nechceli mi vidieť tak.


Tak vidíš synček, čas sa zmenil.

Sám život riadi každý čin

Kto však len bral by,

ten by zle žil.

Ťažko by zistil kým byť – čím.

Zdenka Mahajová

Cigán, mi mama povedali

a nechceli sa so mnou hrať.

Sám som tam zostal

smutný, malý.

Chcel som sa s nimi hrať a smiať.


Neboj sa synček, život velí -

smútok je smiechu rodný brat.

Bol by si živý, no nie celý

ty musíš všetko prežívať.


Musíš sa učiť, čo je život.

Pozri na svoju tmavú pleť.

Bola by škoda hľadieť krivo,

na to, čo darom dá sa zrieť.

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com,

Romale, priatelia!


Dávam vám do pozornosti dokumentárny film o rómskom literárnom klube – ROLIK, ktorý zastrešuje talentovaných rómskych spisovateľov. Za 9 rokov pôsobenia sme vydali 9 kníh, a to dvojjazyčne - v rómskom aj v slovenskom jazyku. Dve diela boli dokonca scenaristicky upravené a realizované na divadelnom pódiu. Divadelné postavy stvárnili herci z ochotníckeho rómskeho seniorského divadla.  

Ďakujem členom klubu ROLIK - mojim priateľom za to, že sú, že tvoria. Za to, že šírime rómske SLOVO v písanej podobe, ale aj romipen (rómstvo) v rámci besiedok, podujatí v komunitných centrách a školách. Rovnako moje paľikerav (ďakujem) letí režisérke Magduške Kmeťkovej a kameramanovi Romanovi Hraníkovi. Dokument si môžete pozrieť nižšie.   Mgr. M. Balog


„Realizované s finančnou podporou
Fondu na podporu kultúry
 národnostných menšín“

Literárny

kemp

 2023