Rómsky literárny klub
aktuality

OZ Rómsky literárny klub (ROLIK) je spoločenstvo autorov prózy a poézie, ktorých inšpiráciou k literárnej tvorbe je život Rómov. S myšlienkou založiť tento klub prišla Krajská asociácia rómskych iniciatív so sídlom v Banskej Bystrici v roku 2009. Jeho zakladateľom a aktívnym členom je Mgr. Maroš Balog. Práca ROLIKU je úzko spätá s kultúrou, vzdelávaním a aj so sociálnymi aspektami rómskej menšiny. Rómsky literárny klub je v súčasnosti vo fáze svojho rozširovania, čo do personálej kapacity a ďalšieho formovania a smerovania. Náš klub sa už môže dnes pochváliť, že rozširuje svoje rady aj o mladých autorov vo veku 16 – 20 rokov. Cieľom klubu je prezentovať literárnu tvorbu Rómov a o Rómoch. Veríme, že básne či poviedky, ktoré na tejto webovej stránke nájdete, zaujmú aj vás.

Činnosť ROLIK – Rómskeho literárneho klubu je zameraná na koordináciu a spoluprácu aktivít zaoberajúcich sa rómskou problematikou, na spoločenskú prezentáciu a obhajobu ich záujmov doma i v zahraničí, ako i dosahovania synergetického efektu spájaním sa s právnymi subjektmi, fyzickými osobami pôsobiacimi na rovnakej záujmovej platforme.

V prvom rade vytvárať podmienky pre slobodnú literárnu tvorbu a jej spoločenské uplatnenie:

a) presadzovať a chrániť slobodu slova a tvorby,

b) podporovať vznik tvorivých skupín, regionálnych zoskupení ako aj ďalších zoskupení, foriem literárneho, umeleckého života.

c) spolupracovať s inými umeleckými združeniami na Slovensku i mimo jeho hraníc, ktoré pôsobia na príbuznej názorovej platforme,

d) vydávať v súlade s platnými právnymi predpismi periodickú tlač a neperiodické publikácie, zbierky, podporovať publikačnú a vydavateľskú činnosť jednotlivcov a nezávislých literárnych zoskupení,

f) realizovať informačnú činnosť - publikačnú činnosť aj prostredníctvom elektronických médií, webových stránok, sociálnych sieti,

e) poskytovať prekladanie, tlmočenie do a z Rómskeho jazyka.

Cigán

Pomaly vnímal, pomaličky,

tú múdrosť, slová matkine.

Sníval však svoje biele sníčky,

že smútok, bolesť odplynie.


Už mužom stal sa, dozrel klások,

vedel krásne hrať.

A tlieskali mu, lebo všetko čo prežil,

vedel on tou hrou povedať.


Umelec, mama povedali,

chceli ma počuť spievať, hrať.

Kvety mi k nohám pohádzali,

tí, čo nechceli mi vidieť tak.


Tak vidíš synček, čas sa zmenil.

Sám život riadi každý čin

Kto však len bral by,

ten by zle žil.

Ťažko by zistil kým byť – čím.

Zdenka Mahajová

Medzinárodný deň Rómov

8. apríl 2016

Tento deň bol vyhlásený v roku 1990 na 4. kongrese Medzinárodnej rómskej únii (IRU). Prvé veľké medzinárodné stretnutie rómskych predstaviteľov bolo 7. - 12. apríla v roku 1971 v Chelsfieldnear Londýn. Podľa odhadov žije v súčasnosti v európskych štátoch od sedem do 14 miliónov Rómov. Nesporne ide o najpočetnejšie etnikum bez vlastného územia na starom kontinente. Medzinárodný deň Rómov je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvov na oblasti hudby, divadla, literatúry a tanca európskej kultúry. Pri tejto príležitosti sa konajú rôzne kultúrne podujatia, ktorých cieľom je zvýšenie povedomia o ich kultúre, ochrana a podpora ľudských práv Rómov, prevencia diskriminácie a upozornenie na problémy, ktorým v Európe čelia.


Cigán, mi mama povedali

a nechceli sa so mnou hrať.

Sám som tam zostal

smutný, malý.

Chcel som sa s nimi hrať a smiať.


Neboj sa synček, život velí -

smútok je smiechu rodný brat.

Bol by si živý, no nie celý

ty musíš všetko prežívať.


Musíš sa učiť, čo je život.

Pozri na svoju tmavú pleť.

Bola by škoda hľadieť krivo,

na to, čo darom dá sa zrieť.web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik


V sobotu 10. decembra 2016 sa v banskobystrickom Klube HaD uskutočnilo literárne podujatie organizované Občianskym združením Rolik – Rómsky literárny klub. Na podujatí prezentovali autori svoje diela v slovenskom aj rómskom jazyku. Súčasťou podujatia bol aj krst práve vydanej zbierky literárnych prác s tvorbou pre deti Nelkáčik II. Krstnými rodičmi publikácie sa stali Mgr. Nataša Slobodníkova, štatutárka KARI – Krajskej asociácie rómskych iniciatív a Ing. Peter Krajňák, štátny tajomník MŠ SR. Moderátorského mikrofónu sa tentoraz ujali detskí moderátori Sára, Majko, Viktorko a Nelka. Poetické slovo dopĺňala živá sprievodná hudba a atmosféru doplnili tiež piesne a tance v podaní rómskeho súboru Romano Jilo. Video z podujatia si môžete pozrieť tu.


Pokrstili sme novú zbierku literárnych prác

Nelkáčik II

Úspešné divadelné predstavenie

Dňa 18. decembra sa v Klube HaD v Banskej Bystrici uskutočnilo divadelné predstavenie s názvom ”chcem iného muža - Kamav aver muršes”. Scénar tejto komédie napísala členka Rómskeho literárneho klubu Eva Plešková, réžiu mal Maroš Balog. V divadle si zahrali mnohí členovia literárneio klubu. Predstavenie malo úspech, herci aj diváci sa tešia na ďalšie podobné podujatia. Ak ste si divadlo neprišli pozrieť osobne, môžete si pozrieť niekoľko fotografií z predstavenia…