aktuality Rómsky literárny klub

2. Pracovné stretnutie

a  I. literárny večer

1. Pracovné stretnutie

II. Literárny večer

3. Pracovné stretnutie

III. Literárny večer

IV. Literárny večer

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov II - Than prejkalo romano lekhaviben II”

1. Pracovné stretnutie

2. Pracovné stretnutie

Projekt

"Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov – Than prejkalo romano lekhaviben”

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov IV - Than prejkalo romano lekhaviben IV”

Projekt

”Krása literárneho, RÓMSKEHO SLOVA - Šukariben pal amaro poetiko ROMANO LAV”


2009

2010

2012

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov III - Than prejkalo romano lekhaviben III”

2011

Literárne podujatie

Vydaná zbierka literárnych prác členov klubu

Vydané zbierky literárnych prác členov klubu

Vydaná zbierka literárnych prác členov klubu

WORKSHOPY

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik