Rómsky literárny klub
aktuality Rómsky literárny klub

Aktuality

Čhavale, priatelia


už som avizoval na mojej nástenke, že čoskoro s mojimi kolegovcami absolvujeme Literárne besiedky v Komunitných centrách, aj v letných detských táboroch a keď začne školský rok, tak pár samozrejme aj v školách.

Aj tento rok, ako posledných 12, pravidelne realizuje OZ ROLI okrem iných aktivít aj vyššie spomínané. Tieto obsahom budú zamerané nie len na prezentáciu tvorby členov nášho literárneho klubu aj v rómskom jazyku, ale venované budú i jednej z najvýznamnejších rómskych spisovateliek - nebohej Prešovčanke E. Lackovej.

Najbližšie sa s vami vidíme v Komunitnom centre Romano jilo s našimi mladými autormi-gymnazistami Jankou -  Janka Plešková a Majkom - Majo Balog

Okrem miest na strednom Slovensku už tradične poputujú Rolikovci aj na východ, jej metropola Košice obdobne predstaví mladšiu generáciu spisovateľov aj v spolupráci s OZ Paľikerav vysokoškolákov Ivetku - Ivetka Horváthová  a Aničku -  Annamária Any Rostašová a aj Lukiho - Lukáš Vávra. Samozrejme, že ani skôr narodených členov neopomenú besiedky.

del o DEL

Romale, priatelia,


Dňa 21.7.2020 Rómsky literárny klub odštartoval prvú z besiedok venovaných okrem iného aj najvýznamnejšej rómskej spisovateľke E. Lackovej (apropo prvej rómskej žene s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa na Slovensku) s mladšími členmi Roliku - Janka Plešková a Majo Balog, ďakujem Vám kolegovci. Rovnako poďakovanie posielam do KC Romano jilo - Roman Orszagh a Lucia Goralová, zamestnancom KC za logistiku a samozrejme v neposlednom rade samotným detičkám - boli rozkošné. Verím, že vám sladkosti v horúčave padli vhod.


Už tento piatok nás čaká druha besiedka v Košiciach, opätovne mladšia zostava členov Roliku - Ivetka Horváthová, Lukáš Vávra, Annamária Any Rostašová s deckami z Luníka...

želám Vám krásny podvečer priatelia...

del o DEL

VID_20200721_141912.mp4

Video

Romale, priatelia,

dnes v Košiciach v poradí druhá Literárna besiedka venovaná okrem iného aj na počesť našej najvýznamnejšej rómskej spisovateľke Lackovej. Ďakujem kolegom, členkám a členovi OZ ROLI - Barbora Hanková, Lukáš Vávra, Ivetka Horváthová, Anna Mária Any Rostášová a bráchovi za hudobný doprovod Milanovi Balogovi. Rovnako aj šéfke OZ PAĽIKERAV Renáte Pankiewicz za logistiku. Del o DEL


V dňoch 24.08 až 29.08. 2020 sme zorganizovali ďalší letný tábor. V tomto roku sa konal pod názvom Khelas thaj sikhľuvas /tancujeme a vzdelávame sa/. Účastníkmi boli prevažne tanečníci a tanečníčky zo súboru ROMA SAM. Súbor má už za sebou niekoľko úspešných vystúpení a v letnom kempe sa pripravoval na účinkovanie v Rimavskej Sobote. No nielen tanec bol náplňou letná tábora. Mládež sa tiež venovala športu, rekreačným a zábavným aktivitám. Koncom týždňa rozšírili počet obyvateľov kempu členovia OZ ROLI – rómski literáti, zapojený do projektu Literárny camp s názvom Than prejkalo romano lekhaviben XII „Irinas thaj genas vaš e raňi E.Lacková”. V súčasnosti je v príprave nová literárna zbierka, no zámerom priateľského stretnutia nebola len práca na zbierke, ale v prvom rade príjemné posedenie a rozhovory o rodinnom a spoločenskom živote. Rómski literáti spolupracujú na vydávaní zbierok už 12 rokov, sú si navzájom blízki a podobných stretnutí sa radi zúčastňujú. Rekreačné stredisko Mladá Hora – Sebechleby teda uvítala niekoľko generácií aktívnych ľudí. Od 5 rokov až po sedemdesiatnikov. Navzájom spolupracovali, učili sa jeden od druhého, vzdávali si úctu. Maroš Balog, koordinátor projektu, opäť skĺbil v projekte kultúru, podporu rómskeho jazyka, ale aj rozvíjanie medzigeneračných vzťahov, čo v dnešnej dobe často absentuje.

Zrealizovali sme ďalší úspešný letný kemp

Projekty sú realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

reakcie: 

 

Milí priatelia!

 

Týmto príspevkom, by som sa chcel hrozne poďakovať Marošovi Balogovi. Nikdy som si neuvedomoval, že človek môže robiť čokoľvek, čo ho baví, s toľkou radosťou. Môžem povedať, že toto je pre mňa ten najkrajší (predčasný) darček, aj keď o iných ešte neviem. Nikdy som nečakal, že sa dostanem s tým, čo ma baví, takto ďaleko. Naozaj Vám patrí veľká vďaka ujo Maroš. Samozrejme, že tam nejde len o môj jeden text, ale aj o krásne príbehy talentovaných ľudí a ďalšie texty priateľov. ďakujeme! 

A všetkým prajem šťastné a veselé Vianoce a štart do nového roka so správnym krokom.“

 

Janko Červík – 16 rokov

INFOBROŽÚRKA JE NA SVETE!


RÓMSKY JAZYK – e Romaňi čhib


ROMALE, priatelia

 

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom!

Keci čhiba džanes, ajcivar sal manuš!

 

Pred pár sekundami som konečne dokončil materiál k pripravovanej INFO brožúrke o RÓMSKOM JAZYKU a čiastočne aj k Romológií . Svetlo sveta uzrie vďaka finančnej podpore KULTMINOR. Musím poďakovať svojmu priateľovi a kolegovi, jednému z naj odborníkov na Slovensku k téme romaňi čhib, Stankovi Cinovi za jeho odbornú spoluprácu. V jej texte spomínam a ďakujem samozrejme aj ďalším aktívne zaoberajúcim sa Rómom, Rómkam. Napríklad Anna Koptová, Ján Hero, Rastislav Pivoň, Viliam Zeman, Eva Gašparová..a ďalší.

KEĎ RÓMOVIA PÍŠU...

 

ROMALE, priatelia,

 

dnes som odbehol do tlačiarne po pár kúskov našej NOVEJ KNIHY, z dielne OZ ROLIK-rómski literáti - už po 13. krát v histórii nášho klubu podarilo dať poézii, próze (dvojjazyčnom prevedení, teda aj romanes) knižnú podobu.

Kniha, ako každý rok, bude expedovaná bezplatne k malým aj väčším čitateľom. Táto bola tematicky okrem iného zameraná aj k pamiatke najznámejšej rómskej spisovateľky E. Lackovej...vďaka finančnej podpore KULTMINOR.

 


Paľikerav, ďakujem všetkým mojim kolegom, priateľom, ktorí prispeli svojou múzou a dôvodnosťou písaného slova.

Moju maličkosť som tam šupol "len" preto, lebo som mal tú česť byť a šrajbnúť dokumentos Deklarácie - štandardizácia RJ v roku 2008. V práci, poslaniu s našou materinskou rečou, ktorá zaznamenala za posledné roky veľký progres – v 1971. bol, ako istotne viete, kodifikovaný (IRU) a v roku 2008 štandardizovaný, prvotina v rámci sveta práve na Slovensku. Nenapíšem asi nič nové, ak pripomeniem, že 5. november je Medzinárodným dňom RJ. V Záhrebe pred pár rokmi podpísalo niekoľko Rómov, lingvistov, učiteľov, novinárov, lídrov rómskych NVO z 15 krajín Deklaráciu a okrem iného sa v nej uvádza aj rozmer nášho jazyka.


Za Slovensko ju podpisovala pani Anna Koptová. Fakt, že náš jazyk si pomaly, ale isto nachádza svoje miesto v živote (charta jazykov) a ako druhá najpočetnejšia národnostná menšina (rok 2010) ho "čiastočne" využívame, ako vo vzdelávacích inštitúciách (MŠ, ZŠ, SŠ, univerzity), tak aj inej administratíve (sudy, úrady), viď blížiace sa Sčítania obyvateľstva SR, kde bude možnosť elektronicky vyplniť údaje aj v rómskom jazyku. Nehovoriac o využití a udržiavaní jeho kondície v kultúrnom svete. 

del o DEL