Rómsky literárny klub
aktuality

Aktuality

včera, teda 16.decembra 2017, sme úspešne absolvovali v banskobystrickom Klube divadla a hudby náš rolikovský literárny večer, ako aj krst novej knihy Mám sen - Hi man suno a to vďaka finančnej podpore Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, KNM 2017. Ďakujem v prvom rade krstnému otcovi, pánovi predsedovi BBSK Jánovi Lunterovi, ako i účasti "našej" Vierky, poslankyni NR SR Vierke Dubačovej. Bohužiaľ, kvôli zdravotným problémom sa nemohla zhostiť role krstnej mami pani Nataša Slobodníková – štatutárka OZ KARI.
V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým členom Rómskeho literárneho klubu, ktorí tento rok prispeli svojimi dielami do nasej 9. zbierky s názvom Mám sen – Hi man suno. Za ilustrácie v tejto zbierke ďakujem
Pavlínke Cickovej. Ďakujem hudobníkom Martinovi Cickovi, Albertovi Kováčovi, ako i účinkujúcim rómskeho folklórneho súboru Romano jilo pod vedením Petra Kačicu, chalanom z rapovej skupiny BBR Majovi Balogovi, (v jednej osobe aj moderátorovi podujatia.) Včera sa krstila aj nová knižočka našej členky Zlatky Rusovej - Rómsky holokaust na Slovensku a krstnými rodičmi boli Pavlínka Cicková a zástupkyňa ZŠ Fiľakovo Ildikó Kotlárová. Poďakovanie patri aj dvom rómskym maliarom, Jurkovi EnickémuŠarlotte Bottova, ktorých obrazy boli súčasťou koloritu podujatia a samozrejme korešpondovali s obsahom diel našej knihy. Verím, že ako knihám, tak rovnako aj nášmu klubu sa bude dariť naďalej. V roku 2018 nás čaká jubilejné 10. vydanie zbierky diel, ako aj výročie existencie nášho Rómskeho literárneho klubu, pod vedením štatutárky Martiny Balogovej SlobodníkovejDel o Del


Čhavale, priatelia...

Čhavale, priatelia

aj v týchto turbolentnych časoch platí, že prácou-osvetou sa toho dá meniť viac, než ramenatými rečami. Aj bez projektu sa snažíme počas roka absolvovať besiedky na školách, kde nás pozívajú… Rovnako tomu tak bolo aj na dvoch v obciach. Kameňany odkiaľ pochádza naša členka Klubu pani Zlatka Rusová a aj v škole v Sirku. Dnes spoločne s mojimi kolegovcami z Rómskeho literárneho klubu Miňom, Pavlinkou a tetou Evkou a tetou Zlatkou sme absolvovali besiedky s deťmi, žiakmi II. stupňa v Sirku a v Kameňanoch z I. stupňa. Decká boli FAMÓZNEEE. Rómčina, ako lusk - šikovne, rozumne. Miňo si aj dupkol s pani učiteľkou, keď deti spievali a ja trápil gitaru troma akordmi.. a teda samozrejme naše poďakovanie patrí riaditeľkám škôl, pedagógom.  Ďakujeme aj p. učiteľovi Ľubovi Jambrichovi zo Sirku za foto. Del o DEL

Čhavale, priatelia,

bolo mi veľkou cťou prijať pozvanie Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku - živá knižnica k Svetovému dňu Rómov.. živou knižnicou, zakladateľ a člen rómskeho literárneho klubu. Paľikerav šukares - ďakujem krásne mojej kámoške, asistentke učiteľa na tejto škole, bývalej kolegynke - tanečníčke divadla Romathan Lucke Krajňákovej za to, že ma oslovila. Podujatie bolo famózne, decká dali vystúpenie (tanec, spev aj divadielko, literatúru) na jednotku a Lucka v pozícii moderátorky rovnako. Ďakujem samozrejme aj pani riaditeľke, vedeniu školy a samotným študentom, ktorí boli pozornými účastníkmi, del oDEL.

Romale, priatelia,
včera sa konalo v Poltári krásne podujatie venovane k Medzinárodnému dňu Rómov, vďaka šikovnej Rómke, odbornej pracovníčke KC a v jednej osobe aj šéfke OZ Beatke Berkyovej Čonkovej sme mali tú česť Eva Gašparová - Plešková, Milan Berko a strávili sme krásne dopoludnie so žiakmi a pedagógmi ZŠ. Na „pomoc“ sme si včera privolali aj uja Cyrila Pleška – člen rómskeho, ochotníckeho rómskeho divadla. Opätovne Miňova kreativita – rýchly workshopik - decká mali možnosť napísať veršovanú, či neveršovanú poéziu a následne nám ju recitovali – a naši členovia si teda dali vlastne betla s deťmi,  ktoré jednoznačne náš rolikovský team porazili. FANTASTICKE, zaspievali sme si spoločne rómsku hymnu v speve mi pomáhala aj moja kamoška Maryša Oláhová, čo to sme aj porozprávali o ROMIPENE, JAZYKU..PAĽIKERAS KC Poltár, ZŠ ich pracovníkom.. del o DEL.


web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik


Čhavale, priatelia,

Rómsky literárny klub ďakuje organizátorom krásneho podujatia k Medzinárodnému dňu Rómov a to docentke pani Jurinke Rusnákovej, riaditeľke Ústavu romologických štúdií, UKF Nitra, v Nitrianskej galérii. Ďakujeme za možnosť prezentovať rómsky jazyk prostredníctvom Literárneho večera - autorské čítanie členov Rómskeho literárneho klubu z Banskej Bystrice pod vedením Maroša Baloga, s hudobným doprovodom Barbory Botošovej a prehliadkou medzinárodnej výstavy "Bez nenávisti?", ktorú uviedla kurátorka Zuzana Štefková. Moje veľké ďakujem rakinav kolegom  - Eve Gašparová-Pleškovej, Milanovi Berkovi, Martinovi Fočarovi, Pavle Cickovej, Nadežde Malčekovej a samozrejme aj nášmu „dvornému“ hudobníkovi Maťkovi Berkymu. Del o DEL.

Foto: Roman Hraník