Rómsky literárny klub
aktuality

Aktuality

v sobotu 16.12.2017 sa konalo v Banskej Bystrici Literárne čítanie a krst zbierky nášho rómskeho literárneho klubu – ale hlavou nie som len v scenári a logistike, ale aj nešťastnej udalosti, ktorá sa odohrala 4. decembra tohto roku v jednej Banskobystrickej rómskej osade – Podlavice, kedy rodiny s deťmi stratili strechu nad hlavou. Pokúšal som sa z pozície „úradníka“ pomôcť a aj keď oslovené úrady /Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, ktorého som zamestnancom, Úrad práce, ako aj samotné mesto Banská Bystrica pomohli a chceli pomôcť viac, štandardne.. avšak zákony neumožňovali bohužiaľ, ako aj v iných obdobných, nešťastných prípadoch byť z ich strany nápomocnými ešte väčšmi a preto sa rozhodlo naše OZ ROLIK priložiť ruku k pomoci. Fotografie v tomto statuse z časti dokumentujú priebeh pomoci. Začnem asi darom – stavebný materiál na cca. 50m2 práce, od rómskeho podnikateľa zo Žarnovi Andrej Kováč. Ako aj včerajšej pomoci Úradu splnomocnenca, kedy kolega Albert Albert Kováč priniesol z Rimavskej Soboty v aute kopec zeleniny aj čokoládky z Potravinovej banky a následne som to zaniesol rodinám. Veľká vďaka patrí kolegovi Jožkovi Pištovi Joseph Zaga Run lokálnemu koordinátorovi Zdravé regióny, s ktorým sme zaniesli vyzbierané šatstvo, ale aj Komunitnému centu KARI z Banskej Bystrice a spoločne komunikujeme s rodinami, aj dnes tam pôjdeme. Priatelia, čo sa financií týka, tak naše OZ vyzbieralo od dobrosrdečných darcov...ale skôr než dôjdem k sumám, tak najprv musím napísať, že JE KRÁSNE, ĽUDSKÉ, ak čo i len jedno euro daruje človek, človeku, ak je v núdzi, o deťoch asi písať ani nemusím! Mám už nejaké skúsenosti s podobnou pomocou a po každom je zbierka finančná veľmi citlivou záležitosťou! Nájde sa totiž na sociálnych sieťach po každom niekoľko PRUDKO SOCIÁLNE CÍTIACICH :( ktorí kvetnato píšu, reagujú komentami, správami zdieľajú status..čo je síce pekné, ale NEBEZPEČNÉ, pretože naše OZ nedokáže sledovať všetkých a všetko, teda aby som to vysvetlil..darca pošle 10 eur, ďalší tiež a nájde sa ich 10 vo viere, že pomáhajú ľuďom v núdzi..Tie financie sa však reálne do osady dostať nemusia. Ak ste náhodou darovali nejaké peniažky na tento účel a nenájdete sa v zozname mien, tak kontaktuje človeka, ktorému ste financie poslali na účet alebo odovzdali osobne! CHCEM VEĽMI PEKNE POĎAKOVAŤ VŠETKÝM DARCOM V MENE OZ ROLIK. Vyzbierali sme po 10 eur - Adela Plešková Matulayová, Lenka Berkyova, Marcela Berkyová, Deniska Lásočka Mia, Martin Cicko Berky,  Slávka Záslavová, Ján Eremiáš, Michal Karako,  Janka Majerová. Po 25 eur Martina Balogová Slobodníková – OZ ROLIK, Nataša Nataša Slobodníkova – KC KARI, ďalej po 30 eur Ivan Mako – OZ ZMR, Alexander Daško – OZ Lavuta, po 50 eur Janett Janette Maziniová Motlová, ROMA RADIO – Ján Konček, Joseph Zaga Run– kapela Sendreiovci - Vladimir Sendrei + Vladko ešte vyzbieral aj od svojich priateľov v sume 80 eur - Babrošová Lýdia z Jelky, Sýkora Romalius zo Zlatých Klasov, Lenka Petrášová zo Senca a teda vyzbieraná finančná čiastka pre vyhorené rómske obydlia celkovo dosiahla sumu 470 eur. Prečo menovite uvádzam darcov? KAŽDÝ KTO DAROVAL SUMU SA PODPÍSAL NA DAROVACEJ LISTINE a ten, kto poslal peniažky na účet združenia dostal odo mňa informáciu a dostane aj preskenovaný výpis z nášho účtu! Všetky vyzbierané peniažky sa vedú v účtovníctve nášho OZ a kedykoľvek, komukoľvek z darcov sú k nahliadnutiu po vyúčtovaní /stavebný materiál a iné/ AMARO JEKHETANIBNESKERO /združeňjos/ PAĽIKEREL SAVORENGE TUMNENGE JILESTAR! Podrobne o všetkom, čo píšem v tomto statuse sú samozrejme informované samotné rodiny v osade. Dnešný dňom, teda 16. Decembra UKONČUJEME ZBIERKU!!! Aby som nepozabudol, bola so mnou v komunikácii aj Jolana Saltiel, ktorá zdieľala status hneď po vzniknutí nešťastnej udalosti, bola v kontakte aj s Vladkom Sendreiom. Ak sa ti Jolka podarilo niečo vyzbierať, pošlem ti v správe tel. kontakt na chlapíka z osady a dohodnite sa prosím, ako sa aj tvoja pomoc dostane k rodinám. 
Priatelia, čhavale.V mojom prvom statuse som uvádzal, že naše OZ oslovi len Banskobystričanov, ale našli sa teda ľudia, moji priatelia z iných kútov Slovenska, ktorí ma poprosili o číslo účtu a poslali peniažky :) to, že sa peniažky vyzbierali je len ukážkou tohto, že aj medzi Rómami, ako aj nerómami samozrejme, sa nájde kopec citlivých ĹUDÍ a verím, že aj vďaka ich pomoci budú mať rodiny v tejto osade, ktorým vyhoreli príbytky PEKNÉ a POKOJNÉ VIANOCE- KARAČOŇU ) Verím, že nás budú požiare a iné živelné pohromy obchádzať na km...Del O DEL


Priatelia, Čhavale,

včera, teda 16.decembra 2017, sme úspešne absolvovali v banskobystrickom Klube divadla a hudby náš rolikovský literárny večer, ako aj krst novej knihy Mám sen - Hi man suno a to vďaka finančnej podpore Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, KNM 2017. Ďakujem v prvom rade krstnému otcovi, pánovi predsedovi BBSK Jánovi Lunterovi, ako i účasti "našej" Vierky, poslankyni NR SR Vierke Dubačovej. Bohužiaľ, kvôli zdravotným problémom sa nemohla zhostiť role krstnej mami pani Nataša Slobodníková – štatutárka OZ KARI.
V neposlednom rade sa chcem poďakovať všetkým členom Rómskeho literárneho klubu, ktorí tento rok prispeli svojimi dielami do nasej 9. zbierky s názvom Mám sen – Hi man suno. Za ilustrácie v tejto zbierke ďakujem
Pavlínke Cickovej. Ďakujem hudobníkom Martinovi Cickovi, Albertovi Kováčovi, ako i účinkujúcim rómskeho folklórneho súboru Romano jilo pod vedením Petra Kačicu, chalanom z rapovej skupiny BBR Majovi Balogovi, (v jednej osobe aj moderátorovi podujatia.) Včera sa krstila aj nová knižočka našej členky Zlatky Rusovej - Rómsky holokaust na Slovensku a krstnými rodičmi boli Pavlínka Cicková a zástupkyňa ZŠ Fiľakovo Ildikó Kotlárová. Poďakovanie patri aj dvom rómskym maliarom, Jurkovi EnickémuŠarlotte Bottova, ktorých obrazy boli súčasťou koloritu podujatia a samozrejme korešpondovali s obsahom diel našej knihy. Verím, že ako knihám, tak rovnako aj nášmu klubu sa bude dariť naďalej. V roku 2018 nás čaká jubilejné 10. vydanie zbierky diel, ako aj výročie existencie nášho Rómskeho literárneho klubu, pod vedením štatutárky Martiny Balogovej SlobodníkovejDel o Del


Čhavale, priatelia...

Čhavale, priatelia

aj v týchto turbolentnych časoch platí, že prácou-osvetou sa toho dá meniť viac, než ramenatými rečami. Aj bez projektu sa snažíme počas roka absolvovať besiedky na školách, kde nás pozívajú… Rovnako tomu tak bolo aj na dvoch v obciach. Kameňany odkiaľ pochádza naša členka Klubu pani Zlatka Rusová a aj v škole v Sirku. Dnes spoločne s mojimi kolegovcami z Rómskeho literárneho klubu Miňom, Pavlinkou a tetou Evkou a tetou Zlatkou sme absolvovali besiedky s deťmi, žiakmi II. stupňa v Sirku a v Kameňanoch z I. stupňa. Decká boli FAMÓZNEEE. Rómčina, ako lusk - šikovne, rozumne. Miňo si aj dupkol s pani učiteľkou, keď deti spievali a ja trápil gitaru troma akordmi.. a teda samozrejme naše poďakovanie patrí riaditeľkám škôl, pedagógom.  Ďakujeme aj p. učiteľovi Ľubovi Jambrichovi zo Sirku za foto. Del o DEL

Čhavale, priatelia,

bolo mi veľkou cťou prijať pozvanie Súkromnej strednej odbornej školy v Kežmarku - živá knižnica k Svetovému dňu Rómov.. živou knižnicou, zakladateľ a člen rómskeho literárneho klubu. Paľikerav šukares - ďakujem krásne mojej kámoške, asistentke učiteľa na tejto škole, bývalej kolegynke - tanečníčke divadla Romathan Lucke Krajňákovej za to, že ma oslovila. Podujatie bolo famózne, decká dali vystúpenie (tanec, spev aj divadielko, literatúru) na jednotku a Lucka v pozícii moderátorky rovnako. Ďakujem samozrejme aj pani riaditeľke, vedeniu školy a samotným študentom, ktorí boli pozornými účastníkmi, del oDEL.

Romale, priatelia,
včera sa konalo v Poltári krásne podujatie venovane k Medzinárodnému dňu Rómov, vďaka šikovnej Rómke, odbornej pracovníčke KC a v jednej osobe aj šéfke OZ Beatke Berkyovej Čonkovej sme mali tú česť Eva Gašparová - Plešková, Milan Berko a strávili sme krásne dopoludnie so žiakmi a pedagógmi ZŠ. Na „pomoc“ sme si včera privolali aj uja Cyrila Pleška – člen rómskeho, ochotníckeho rómskeho divadla. Opätovne Miňova kreativita – rýchly workshopik - decká mali možnosť napísať veršovanú, či neveršovanú poéziu a následne nám ju recitovali – a naši členovia si teda dali vlastne betla s deťmi,  ktoré jednoznačne náš rolikovský team porazili. FANTASTICKE, zaspievali sme si spoločne rómsku hymnu v speve mi pomáhala aj moja kamoška Maryša Oláhová, čo to sme aj porozprávali o ROMIPENE, JAZYKU..PAĽIKERAS KC Poltár, ZŠ ich pracovníkom.. del o DEL.


web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik