aktuality Rómsky literárny klub

Aktuality

POĎAKOVANIE


Tak a už zo Slovenska…

Mládežníci z ROMA SAM sa aj tento rok zúčastnili jubilejného 25. ročníka celosvetového rómskeho festivalu KHAMORO v Prahe. Okrem Bystričanov sa v krojoch vykrúcali aj dievčence z humenského Roma Angeles pod vedením Petra Kudráča.

ĎAKUJEM:

Erike Novákovej spoluorganizátorke festu (OZ Slovo 21, štatutárke pani Jelene Silajdžić) nám pridelenej šikovnej kamoške, asistentke Claudike, našim skvelým vodičom (Miškovi a Bibiánke) dopravná spoločnosť priateľa Mariána Fazekaša, nasej Jarmile Pleškovej, šéfke logistiky súboru, môjmu synátorovi Majovi Balogovi, vedúcemu súboru a trénerovi Maťkovi Eremiášovi. V neposlednom rade samozrejme BBSK -pánovi predsedovi Ondrejovi Lunterovi za finančnú podporu, ktorá pomohla nášmu súboru aj s priložením € od samotných rodičov (mňa a Jarku nevynímajúc) reprezentovať nie len náš kraj, ale aj celé Slovensko mladými, šikovnými, pre tradičnú kultúru zapálenými ľuďmi, šíriacimi multikultúru a spolunažívanie s majoritou. Decká čaká, ako každý rok, niekoľko významných festíkov počas tohto leta. Nedá mi nepochváliť sa a podčiarknuť aj hrdosť rodičov, že v súbore máme pár úspešných maturantov, prijatých vysokoškolákov.Čo to znamená? Nie len tancom, hudbou žije nás súbor, ale  akcentuje prvotne dosahovať dobre výsledky vo vzdelávaní. V mene deti vám aj touto cestou ešte raz ĎAKUJEM. Del o DELLiterárny kemp 2023


Sme veľmi radi, že sa nám opäť podarilo stretnúť na literárnom kempe. Po troch rokoch nútenej prestávky z dôvodu protiepidemických opatrení, sme sa znova zišli v príjemnom prostredí Starých hôr – Sebechleboch. Menšie stretnutia sa realizovali aj počas roka na literárnych besiedkach v školách a komunitných centrách, no leto sme chceli začať v prírode a pri spoločnej opekačke. Počasie sme mali ako na objednávku, pršalo len v noci, takže počas dvoch dní sme sa mohli venovať naplánovanej činnosti. Stretnutia sa zúčastnila staršia generácia členov, ale aj noví a mladí členovia, ktorí priniesli pozitívnu energiu.  

Mrzí nás neúčasť niektorých „skalných“ autorov. Chýbali nám, ale, žiaľ, iné povinnosti im neumožnili prísť medzi nás. Okrem relaxačnej prázdninovej činnosti, ktorá každému prišla vhod, sme na stretnutí viedli rozhovory o literárnej tvorbe a príprave ďalšej spoločnej zbierky autorských prác. Atmosféru pobytu a aj zaujímavé informácie sa dozviete z videa nižšie.

POĎAKOVANIE - PAĽIKERAS


týmto si dovoľujem vyjadriť veľké ĎAKUJEM organizátorovi jedného z najnavštevovanejších festivalov mladšou generáciou /ale i skôr narodenými na Slovensku - Hudba žije - žánrovo hiphopovo, rapove ladený, ktorý sa konal dňa 29.07. 2023 v Bojniciach. Ďakujem v mene rómskych mládežníkov (členovia rómskeho, folklórneho súboru ROMA SAM, ako i Literárneho klubu), ktorí dostali lístky zadarmo a to za odmenu - dosiahnutie veľmi dobrých výsledkov v škole, čo sa odzrkadlilo na ich vysvedčeniach a prijímacích pohovoroch na stredné, ako i vysoké školy. Koncert si decká užili do sýtosti a najväčšmi ich potešili ich obľúbení interpreti z radov rómskej komunity, ale samozrejme aj umelci z majority.

S poďakovaním,

Mgr. Maroš Balog, predseda OZ ROLIK a mentor mládežníkov