Rómsky literárny klub
aktuality

Aktuality

Bilancia predchádzajúcich rokov nášho literárneho klubu je úspešná. Teší nás, že počet literárnych zbierok, ktoré sme vydali sa stále rozširuje. Okrem literárnej činnosti sa OZ Rolik venuje aj ďalším aktivitám, ktoré smerujú k rozvoju rómskej kultúry a zvlášť rómskeho jazyka. K významnejším udalostiam minulého roka okrem vydania novej literárnej zbierky Nelkáčik II patril aj pobyt slovenských Rómov v Moskve, stretnutie so spisovateľom Deziderom Bangom, divadelné predstavenie Chcem iného muža – Kamav ever muršes, účasť na podujatiach pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómovrôzne besedy s mladými ľuďmi na školách. V dohľadnom čase bude odvysielaný filmový dokument, v ktorom majú účinkujú aj piati členovia nášho klubu. V rovnakej činnosti budeme pokračovať v roku 2017. Jeho začiatok bol, a ešte stále je, dosť hektický. Je potrebné vypracovať a predložiť projekty, ktoré nám umožnia kontinuálne pokračovať v tom, čo už máme úspešne odskúšané a čo je pre našu organizáciu, a hlavne pre samotnú slovenskú rómsku komunitu, prospešné. Opäť sa blíži Medzinárodný deň Rómov a v tejto súvislosti nás oslovujú rôzne komunitné centrá s prosbou o účasť na ich besiedkach. Radi by sme mnohým vyhoveli. Literárny klub sa navyše rozširuje o ďalších členov, ktorých diela si istotne nájdu svojich čitateľov.

Takže nespíme na vavrínoch. Tešia nás úspechy a naďalej pracuje na tom, aby naša organizácia prináša prostredníctvo svojich aktivít pozdvihnutie rómskej kultúry a rómstva ako takého. Nech sa nám darí!!!


Rok 2017 sme začali prácou
na ďalších projektoch

Vážení priatelia,

Je mi nesmiernou cťou uviesť informáciu na našom webe o udelení ocenenia osobám – Rómom za ich prácu v Banskobystrickom kraji pre rozvoj príslušníkov rómskej národnostnej menšiny vo viacerých oblastiach ich života. Medzi štyrmi laureátmi bola aj naša členka, významná, skromná a charizmatická  dáma, teda Zlatka pani Zlatica Rusová, ktorá si z rúk riaditeľa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, pána Štefana Vavreka prevzala ocenenie za uchovávanie rómskeho jazyka v literárnej podobe. Akt bol súčasťou realizovaného kultúrno-spoločenského podujatia k oslavám Medzinárodného dňa Rómov  v Rimavskej Sobote, dňa 7. apríla 2017.

V sobotu 10. decembra 2016 sa v banskobystrickom Klube HaD uskutočnilo literárne podujatie organizované Občianskym združením Rolik – Rómsky literárny klub. Na podujatí prezentovali autori svoje diela v slovenskom aj rómskom jazyku. Súčasťou podujatia bol aj krst práve vydanej zbierky literárnych prác s tvorbou pre deti Nelkáčik II. Krstnými rodičmi publikácie sa stali Mgr. Nataša Slobodníkova, štatutárka KARI – Krajskej asociácie rómskych iniciatív a Ing. Peter Krajňák, štátny tajomník MŠ SR. Moderátorského mikrofónu sa tentoraz ujali detskí moderátori Sára, Majko, Viktorko a Nelka. Poetické slovo dopĺňala živá sprievodná hudba a atmosféru doplnili tiež piesne a tance v podaní rómskeho súboru Romano Jilo. Video z podujatia si môžete pozrieť tu.


Pokrstili sme novú zbierku literárnych prác

Nelkáčik II

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik


Ďakujeme za krásny článoček /romea.cz. Ako „režiséra" tohto banskobystrického rómskeho ochotníckeho divadielka ma nesmierne teší, že autor článku detailne opísal zámer, priemer ako i rozmer myšlienky predstavenia Kamav aver muršes - Chcem iného muža. To, že trefne ozrejmuje pôvodné autorské literárne dielo nasej členky rómskeho literárneho klubu E. Pleškovej, ako aj kvalitu hereckých výkonov jednotlivých hercov, svedči len o tom, že hra sa v Prahe páčila! Del o DEL

Účinkovanie členov OZ ROLIK
na svetovom festivale KHAMORO 2017

Romale, priatelia...v Prahe, okrem nášho divadielka, mali možnosť hostia Gavora - literárna aktivita Khamora - popásať si uši aj čítaním prózy našich dvoch dám z Roliku pani Zlatky Rusovej a pani Evky Gašparovej Pleškovej. V priestoroch mestskej knižnice bolo veľmi horúco, rovnako tak, ako aj v diskusii o rómskom jazyku, ROMIPENU. Moderovania sa bravúrne zhostila Renátka Berkyová, tiež členka nášho klubu, žije a pôsobí samozrejme v Prahe.


… A záverom účinkovanie spisovateľov a hercov na svetom rómskom festivale KHAMORO 2017. Priatelia, dnes slovensko -rómskej výprave (divadelníci a spisovatelia) konči pražské účinkovanie na svetovom feste Khamoro 2017. Defilé a my jeho súčasťou...