aktuality Rómsky literárny klub

V dňoch 15. a 16. mája 2010 sa v Hoteli Royal v rekreačnom stredisko Látky uskutočnilo 1. pracovné stretnutie - workshop -  účastníkov projektu “Than prejkalo romano lekhaviben” finančne podporeného MK SR. Nádherné prostredie bolo účastníkom známe, pretože sa tu stretli aj v rámci realizácie prvého  - pilotného projektu zameraného na rozvoj rómskej literatúry.  Stretnutia sa zúčastnili: Mgr. Nataša Slobodníková, Mgr. Martin Balog, Mgr. Martina Slobodníková Balogová, Ing. Ivan Mirga, Mgr. Monika Kováčová, Pavla Cicková, Richard Németh, Milan Berko, Ján Baláž a Koloman Cicko. Pozvanie prijal aj Mgr. Milan Balog redaktor RPA /Rómska tlačová agentúra/. Klub sa rozrástol o novú členku pani Zlatku Rusovú, ktorá má s písaním prózy bohaté skúsenosti.


.
1. Pracovné stretnutie

V nedeľu 16. mája Maroš Balog oboznámil zúčastnených  so zámermi nového projektu, ktorý sa práve začal realizovať. Gestorom projektu je KARI – Krajská asociácia rómskych iniciatív v Banskej Bystrici. Koordinátorom projektu je Mgr. N. Slobodníková. Jedným z najdôležitejších cieľov projektu je inštitucionalizácia klubu. Bude potrebné v krátko čase vytvoriť stanovy klubu, ujasniť jeho presný názov a navrhnúť logo klubu. Výstupom z projektu má byť opäť zbierka literárnych prác. Jej obsah a  forma sa bude kreovať počas ďalších workshopov. v rámci tohto projektu sú naplánované tri ďalšie pracovné stretnutia, na ktoré budú pozvaní známi slovenskí literáti a iní vzácni hostia.


V sobotu 15.mája tvorilo náplň stretnutia zhodnotenie predchádzajúceho projektu. Maroš Balog informoval o činnostiach, ktoré smerovali k vytvoreniu finálneho produktu projektu zbierke literárnych prác „Čierne vlasy“. Vyzdvihol úroveň jednotlivých príspevkov, hovoril o neľahkej práci, ktorú ako prekladateľ do rómskeho jazyka musel zvládnuť, ocenil tiež prácu ilustrátorky Pavly Cickovej a grafickú úpravu zbierky v prevedení Kolomana Cicka. Zdôraznil osobitnú dôležitosť webovej stránky klubu ako internetového priestoru na prezentáciu činnosti klubu, ktorý je v súčasnosti najrozšírenejším a dostupným zdrojom informácií. Vyjadril potešenie, že spomínaná zbierka a tiež webová stránka mala pozitívne ohlasy zo strany odborníkov aj donorov, čo sčasti prispelo k úspechu pri schvaľovaní súčasného projektu.

Vo večerných hodinách nasledovala prezentácia diel členov klubu. V pokojne a príjemnej atmosfére všetci čerpali inšpiráciu a motiváciu do ďalšej tvorby.

15.mája 2010

16.mája 2010

Pozrite si galériu

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov II - Than prejkalo romano lekhaviben II”

2010

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik