aktuality Rómsky literárny klub

Projekt Gypsy Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov na Slovensku. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti. Podujataie svojimi aktivitami približuje kultúru, históriu a tradície Rómov.


Dňa 8. Júla sa na podujatí predstavila dievčenská rómska hudobná skupina Sabrosa z Raslavíc. Pozvánku dostal aj náš Rómsky literárny klub. Členov - literátov predstavila publiku Mgr. Denisa Havrľová. Riaditeľka KARI Mgr. Nataša Slobodníková informovala prítomných o vzniku, poslaní a plánoch Rómskeho literárneho klubu. So svojou tvorbou sa prezentovali: Maroš Balog, Paula Cicková, Zlatka Rusová, Ivan Mirga, Martin Fočár a Koloman Cicko. Úroveň poézie a prózy zhodnotili režisér Eduard Grečner. Atmosféra podujatia bola veľmi príjemná, k čomu prispelo pekné prostredie, dobrá hudba, chutné občerstvenie aj znamenité víno.

Pozrite si galériu

 II. Literárny večer

Gypsy Spirit Days: 8. Júla 2010, Vinotéka Régius Bratislava

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov II - Than prejkalo romano lekhaviben II”

2010

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik