aktuality Rómsky literárny klub

I. Literárny večer v súvislosti s kontinuálnym pokračovaním realizácie projektu „Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov II – Than prejkalo romano lekhaviben II“ sa uskutočnil v dňoch v Banskej Bystrici. Cieľom stretnutia bola príprava a realizácia literárneho večera.

2. pracovné stretnutie a I. Literárny večer

Členovia klubu hodnotili Literárny večer – jeho priebeh, účasť pozvaných hostí, ich reakcie, výkony recitátorov a celkovú úroveň večera. Zhrnuli negatíva a pozitíva podujatia. Tieto budú brať do úvahy pri príprave ďalších literárnych večerov.

Termín a miesto nasledujúceho pracovného stretnutia ešte nie je presne stanovený. V dohľadnej dobe bude zverejnený na tejto webovej stránke.

V konferenčnej miestnosti Penzióna Medený Hámor sa členovia oboznámili s internetovou stránkou klubu. Vyjadrili sa k jej obsahu a vizuálnemu spracovaniu. Ich pripomienky a návrhy budú zohľadnené pri aktualizáciách stránky. Predmetom rozhovorov bola tiež možnosť vydania zbierky literárnych prác autorov ako jednotlivcov. KARI a členovia klubu sa zhodli v tom, že zámerom projektu nie je vydávanie kníh jednotlivým členom, ale prezentácia ich literárnej činnosti a tvorby prostredníctvom internetových stránok, printových médií a spoločnej zbierky ako výstupu z projektu. Zbierka literárnych prác by mala vyjsť na jeseň tohto roka. V popoludňajších hodinách oboznámil Mgr. M. Balog prítomných s podrobnosťami plánovaného priebehu Literárneho večera.

Literárny večer sa uskutočnil v Divadle Ivana Palúcha v Banskej Bystrici. Do hľadiska bolo pozvaných približne 20 hostí. Pozvanie prijali aj rómski lídri  Mgr. Ladislav Fízik, Mgr. Helena Jonášová, Mgr. N. Slobodníková, Mgr. Andrea Bučková. Členovia klubu prezentovali na javisku svoje literárne práce a hoci nemajú hlboké recitátorské skúsenosti, obstáli veľmi dobre. Návštevníkov divadla zaujal aj obsah literárnych diel. Častou témou bol život Rómov a ich miesto v spoločnosti. Väčšina prác odznela aj v rómskom jazyku. Publikum ocenilo autorov nielen potleskom, ale tiež slovami povzbudenia a úcty. V závere literárneho večera predniesli básne najmenší recitátori Majko Balog a Sára Oláhová. Dokázali, že už v útlom veku im knižky a básničky prirástli k srdcu. Ku kultúrnemu zážitku prispelo aj komorné a príjemné prostredie divadla.


19.júna 2010

20.júna 2010

Pozrite si galériu

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov II - Than prejkalo romano lekhaviben II”

2010

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik