aktuality Rómsky literárny klub

 IV. Literárny večer

27. októbra 2010, Vinotéka Régius, Bratislava

Literárny večer sa konal na počesť významných dám Daniely Hívešovej - Šilanovej a Eleny Lackovej, ktoré boli významnými osobnosťami rómskeho života. Svojou tvorbou a svojou prácou sa zaslúžili o rozvoj rómskej kultúry a rómskeho jazyka.

Spomienkový večer vyplnili účastníci rozprávaním o stretnutiach s týmito dôležitými osobami a členovia klubu predniesli svoju tvorbu venovanú D. Hívešovej - Šilanovej.  Pozvanie na literárny večer prijali aj významní hostia - bývalá splnomocnenkyňa vlády pre rómske komunity Klára Orgovánová, súčasný splnomocnenec Miroslav Pollak a  básnik Jozef Ravasz. Podujatie režírovala a moderovala Denisa Havrľová.  

Pozrite si video

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov II - Than prejkalo romano lekhaviben II”

2010

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik