aktuality Rómsky literárny klub

V poradí 2. pracovné stretnutie v rámci projektu "Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov III" sa uskutočnilo v prostredí Hotela Látky. Prítomní členovia klubu prezentovali svoju novú tvorbu  a diskutovali o aktivitách,  ktorých  sa ako autori písaných diel zúčastnili. Niektorí z nich prispeli  do literárnej súťaže, ktoré vyhlásila Nadácia Dobrá rómska víla Kesaj a získali ocenenia. Koordinátor projektu Maroš Balog informoval prítomných o jeho priebehu, pozitívne hodnotil činnosť klubu s perspektívou spolupráce so zahraničnými - českými inštitúciami. Tieto prejavili záujem o zapojenie sa do aktivít klubu. Predmetom rozhovorov bola tiež finalizácia zbierok literárnych prác "Písanie od srdca" a "Nelkáčik". Členovia klubu sa zhodli na tom, že projekty zamerané na literárnu činnosť majú veľký význam a  vyjadrili vôľu pokračovať v ich realizovaní  aj v ďalších rokoch.  

2. Pracovné stretnutie: Látky 16.-17.12.2011

Projekt

”Tvorivá dielňa rómskych spisovateľov III - Than prejkalo romano lekhaviben III”

2011

web: rolik.eu, emial: klubromspisovatelov@gmail.com, fb:rolikrolik